Bestyrelsen

Aksel Nielsen

Formand

Tlf. 24 41 99 69

Karen Pedersen

Kasserer

Tlf. 51 31 91 04

Jens Høyer

Sekretær

Tlf. 20 95 37 73

Lissi Schmidt

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 40 17 00 38

Jutta Paulsen

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 61 37 38 75

Kristoffer Sloth-Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 60 46 48 26

Vibeke Bonde Persson

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 28 72 95 27

Christine Hagge Larsen

Bestyrelsesmedlem

28 39 01 13