Foreningen

Kammermusikforeningen BRAGE er Danmarks ældste eksisterende musikforening. Foreningen præsenterer dygtige og kendte kunstnere fra ind- og udland.

"Randers Musikforening", stiftet 1852, blev i 1865 sluttet sammen med en foredrags-
forening ved navn "Torsdagsforeningen". Den nye forening fik navnet "Brage".

Foreningens formål var at afholde musikarrangementer af underholdende karakter.
I starten var det medlemmerne selv, der stod for underholdningen, men efterhånden
fik man mulighed for at engagere professionelle musikere.


Medlemsskab: Tegner du abonnement er du medlem. Abonnement opnås ved køb af mindst 3 koncerter, som frit kan vælges fra BRAGEs og Randers Kammerorkesters koncertserier.